flag2_red.gif (891 bytes)    Tiedemannklubbens Historik

Reviderad 2012-03-13


Upptakten till Tiedemannklubbens bildande får härledas till en navigationstävling på Albanos klubbholme -93 där Christer Henke och jag, liksom flera gånger tidigare, kom att tala om våra båtars likheter.
   //Pertti Koukonen (Marimba)

1994-06-07
Konstituerande möte i KMK:s klubblokaler vid Narvavägen.
De 10 första medlemmarna och Stig Tiedemann som särskilt inbjuden närvarande. Förslag till stadgar presenterades och antogs. Christer Henke (ESCAPE) utses till ordförande, Pertti Koukonen (MARIMBA) till kassör och Stefan Hammerbäck (FRISCO II) till klubbmästare. Övriga som var med:
Hans Johnsson (?) ,
Helge Pettersson (CAPRICE) ,
Kennet Roos (?), Leif Selberg (MARIONA II) ,
Leif Åström (MISTRAL)  

1994-08-20--21
Första sommar/kräft/medlemsmötet på Lilla Båtskobben. Stefan Hammerbäck bjuder på öl och ölglas från Åbro. (Ordningen i   medlemsmatrikeln bygger än i dag på den ordning båtarna låg i vid denna första träff.)

 1994-11-15
Höstmöte i SSS lokaler i Rålambshov. Inger o Leif Selberg.

 1995-02-11
Vintermöte ombord på SeaWind på väg till Åbo.
Besök i Riihikoski där Nauticat båtarna tillverkas.

1995-08-19--20
Sommarmöte/kräftskiva på Båtskobbarna. En riktigt snygg och stilig ”hedersplakett” till Stig Tiedemann presenteras.

1996-01-03

Stig Tiedemann tackar för väggplaketten.

1996-02-15--17
Vintermöte på väg till Helsingfors

1996-06-20
Saltsjöbadsdagarna -96
Av en slump upptäcker vi Micky bland de deltagande båtarna och Stig och Anne-Marie Tiedemann bland publiken.
De blir genast sammanförda till allas stora glädje och det blir långa diskussioner om båtens tidigare öden och hur den bäst kan bevaras i sitt ursprungsskick. Det visar sig att Micky var familjen Tiedemanns första ”egna” motorbåt, då under namnet Mickie I. När fam. Weibull på kvällen lämnar utställnings-
området och passerar under bron till Restaurangholmen står fam. Tiedemann på bron och vinkar! Denna händelse blev så småningom upptakten till klubbens deltagande i olika veteranbåtsarrangemang.

1997-02-27
Vintermöte på SeaWind – Åbo.  Besök på Sjömansskolans Planetarium. Bastu och klubbmöte på eftermiddagen.

1998-08-04
Tiedemannklubben sänder en krans till Stig Tiedemanns bår.

 1998 aug/sept
Kräftskiva på Lillörarna

1998-12-02
Årsmöte -98
Samling vid Wasavarvet, Svenskt lösen med en av Wasas originalkanoner (utomhus) och guidad visning av fartyg och samlingar. Därefter årsmöte i KMK:s lokaler nu vid Torstenssonsgatan. Beslutades om frivillig årsavgift på 100:-, efterlystes material till hemsidan. Möjlighet att besöka renoveringen av Alba II

 1999-08-21
Kräftskiva på Skepparholmen. Vi får i sent skede med oss Anne-Marie Tiedemann och överraskningen är total i klubblägret. Anne-Marie trivs storartat och går med stort intresse mellan båtarna. Stig Tiedemanns systerson Hans af Klercker spelar dragspel och olika  musikgrupper/ konstellationer uppstår hela kvällen. Långt efter midnatt förs Anne-Marie under en gnistrande stjärnklar himmel över till Kryssarklubbens Malma Kvarn där en taxi hämtar för hemtransport.

2000-03-28

2000-09-02

Kräftskiva på Lillörarna       

2001-02-17
Vintermöte,, SSS Rålambshov
, 26 båtar/medlemmar. Postgirot avslutas pga. kostnadsskäl. Navigationskurs inom         klubben? Anne-Marie Tiedemann hälsar och skänker klubben boken Pionjärer vid ritbordet. Sidorna 104-106 beskriver Stig Tiedemann och hans ritningar/båtar och på sidorna 143 och 144 finns kopior av Tiedemannklubbens cirkulär. Christer vill ha åtminstone hjälplig dokumentation av klubbens verksamhet varefter Pertti Koukonen tvångsutskrivs för detta ansvar. Stora Slottsturen till Uppsala i Mälaren planeras till Kristi Himmelfärdshelgen. Klubbens hemsida som Göran Sandström startat projicerades på filmduk och resulterade i stående applåder och hälsningar + tack till Göran!

2001-09-01
Kräftskiva på Lillörarna 30 båtar/medlemmar i klubbmatrikeln. Mälareskadern flyttad till 2002
Tk Live Orchestra utökad med Liisa och munspel som ofta hörs från akterruffen vid dagens slut.

2002-03-07
Vintermöte på SeaWind

Pingsthelgen 2002
Utflykten till Birka – Mälaren,   Mariona II,  Marimba och Mistral. Vi följer med en guidad tur genom hela Birka + muse´vandring mm.
Sommarens mest uppskattade heta glögg bjuds ombord på Marimba efter återkomsten till hamnen där en kraftig kall vind blåser rakt in så vi flyr över till Slandö Kalv där det råder vår/sommarvärme och stiltje!. Hela eftermiddagen går åt till att förbereda kvällens middag som kom att intas på en flytande flotte. ngen av oss   kommer att glömma den kvällen och solnedgången… Morgonen därpå exekution av öns alla vårblommor.

2002-09-27
Kräftskiva på Lillörarna. Lyrisk redovisning av Mälareskadern. Sjöhistoriska Muse´t är klara med mikrofilmningen och katalogiseringen av S Tiedemanns ritningsarkiv. Christer Henke har blivit stålbåtsägare men övertalas att kvarstå som ordförande i Tiedemannklubben. Anne-Marie Tiedemann har flyttat till Kristianstad och närmare sin dotter. Allmänt önskemål om klubbtröjor med dekal. Vimplarna snart slut.

2003-01-29
Vintermöte hos Brunnsvikens Bk  Eugenie o Björn Naeslund är värdpar.17 deltagare. Leif hade prover och förslag till klubbtröjor, - de flesta beställde direkt. Hans af Klercker hittar en modell av sin gamla M30 i Brunnsvikens BK monter. Besök på Sjöhistoriska Muse´t föreslås.

2003-02-21
Samling för lunch på Sjöhistoriska Museet och Cafe i lä. Därefter besök o visning av det microfilmade arkivet av Stig Tiedemanns ritningar. Eftersom vi representerade Tiedemannklubben får vi förtroendet att handskas även med originalritningarna vilket annars inte är möjligt för besökare

2003-06
Marimbas ursprungliga beställares, Henrik Lavonius, familj i Helsingfors hittar bilder på Marimba på Internet och en livlig skriftväxling uppstår. Stor glädje över att barnens gamla ungdomsbåt finns kvar och används.

2003-06-27--29
Veteranbåtsfestival i Vaxholm, Marimba, Soraya, Alona och Santa Crutz, varav nyrenoverade Soraya väcker mycket uppmärksamhet.

2003-09-13
Kräftskiva på Lillörarna
, 8 båtar, 17 vuxna + Axel. ett drygt år.  Klubbtröjorna delas ut. Stor förtjusning. Tidningen Praktiskt Båtägande har publicerat den presentationen av     Tiedemannklubben vi sänt in men har tyvärr bytt ut bilden med Micky. Praktverket Svenska Träbåtar – om livet med träbåtar kommer ut 21/10 och innehåller flera inslag av Tiedemannbåtar. Medlemsavgift efterfrågas !

2004-03-05
Tiedemannklubben sänder en krans till Anne-Marie Tiedemanns bår.

2004-03-12
Vintermöte på SeaWind - Åbo
Besök på Forum Marinum, Linnankatu 72, Strålande vårväder. Klubbmöte hela eftermiddagen i bländande solsken innanför panoramafönstren i fartygets matsal Uppdras åt Leif och Christer att förbereda klubbens 10-årsfirande. Några medlemmar ställer sig som garanter för kostnaderna för en vimpelbeställning. Besök i maskin och på bryggan där vi ser att Hans Lantz antikollisionssystem för fartyg redan är infört och fungerar i Finland.

2004-03-24
Nya vimplar beställs från Flaggfabriken Kronan,  Veronica Jensen. Kvalitén är utmärkt.

2004-05-28--30
Veteranbåtsmöte i Wasahamnen.  Marimba tilldelas hederspris för i sort sett originalskick Ett helt mittuppslag om Marimba publiceras i en finsk dagstidning.

2004-07-03--04
Tiedemannklubben fyller 10 år. Samling i Wasahamnen redan fredag kväll. Defilering längs Stockholms kajer och stor festmiddag på Tallholmen norr om Vaxholm. Hans af Klercker spelar dragspel och Susanne filmar hela defileringen. Tyvärr kan de inte delta i middagen. Naturstig med enbart Tiedemannfrågor där Mariona II besättning återkommer som segrare varefter festmiddagen börjar med en skål för Stig o Anne-Marie Tiedemann. Leif vill gärna se en sommarutflykt på programmet som en följd av de lyckade 10-årsfestligheterna som det finns gott om bilder från.

2004-09-04
Kräftskiva på Sandhamnsholmarna, Saltsjöbadens Båtklubb.
Leif och Johan sonderar lämpligt mål för sommarutflykt -05.
Birger Jarl föreslås som nästa båt för vintermötet.

2005-02-18--19
Vintermöte på Birka Paradise,  18 deltagare, ”Typskylt” för båtarna diskuteras. Hans o Susanne af Klerckerts film från 10-årsdefileringen visas på bioduk.

2005-05-08
Christer och Anne-Marie gifter sig i Maria kyrka och firar dagen därpå   gemensam 70-årsdag. Lisbeth, Tom, Gunn, Pertti o Liisa deltar. Allmänt tal med Christers gode vän Anders Stensson från Smålandsstenar om tillverkning av nya stävmärken i rostfritt stål enl. tidigare mönster.

2005-05-28--29
Vetaranbåtsmöte i Wasahamnen,  Mariona II tilldelas hedersomnämnande Arrangören Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar firar 30 år.

2005-07-01--03
Sommarutflykt till Bullerö, Mariona II, Marimba och Tuire. 1/8 var den magiska dagen då kylan och regnen ersattes av en kontinenta sommarvärme som vi mötte på vägen ut till Bullerö där vi förtöjer i skydd av den höga klipptungan i den södra delen och med öppna havet utanför!!!! Gotland Runt passerar till havs förbi ön. Vandringar på den historiska ön och                besök i Bruno Liljefors atelje/jaktstuga, - numera Naturum. Årets middagar i solnedgångarna!

2005-07-05--07
Veteranbåtsfestival i Saltsjöbaden, KSSS 175 år, KMK 90 240 deltagande träbåtar från hela världen, - Marimba och Soraya på plats.
Marimba hittas av den ursprungliga beställarens barn från Helsingfors men tyvärr ses vi aldrig pga. dels värmen i båten och dels för alla programpunkter och inslag som måste ses och deltas i. Förmodligen den största träbåtshändelsen vi någonsin kommer att få vara med om. Sista kvällen/natten sitter vi och tar igen oss med lite ost och vin när en vän till ett av barnen knackar på och förmedlar en ny kontakt.

2005-09-03
 Kräftskiva och Tiedemannklubbens Sommarolympiad på Lillörarna. Tappra deltagare men hög skadefrekvens….bl.a. lyckas Bengt kasta spjutet så att det viner förbi Rose-Maries huvud flera meter bakom honom. Inga skador här men Rose-Marie kommer senare tillbaka från tävlingarna med en pil i mössan… Tom Weibull och Rose-Marie Castlin blir klubbens OS-mästare -05. Anders Stensson i Smålandsstenar har skänkt klubben 50 rostfria stävmärken. Anne-Marie och Christer Henke ombeds skriva ner sina erfarenheter och osannolika vedermödor efter att ha bestämt sig för att skaffa en större båt. Måste ske innan allt faller i glömska och skall sedan ingå i Tiedemannklubbens arkiv     som varnande exempel för att byta ut en Tiedemannbåt….

 2006-02-17
Vintermöte på Birka Paradise, 16deltagare. Vimpellånen skall återbetalas pga. Anders Stenssons generositet med     stävmärken. Ulrika och Per Nordin, Bavaria, erbjuder sig att sponsra klubbens hemsida och Rose-Marie Castlin åtar sig att driva den vidare. Idén om Stig Tiedemanns namnteckning som ”typskylt” lanseras och slår igenom direkt. Bildspel från klubbens 10-årsfirande och Veteranbåtsfestivalen i Saltsjöbaden visas via konferensrummets IT-anläggning.

2006-05-27--28
Vetaranbåtsmötet i Wasahamnen. Marimba tilldelas hederspris för utmärkt skick efter 50 års bruk

2006-05-27--30
Sommarutflykt till Finnhamn. 5 båtar Sommarvärmen råkar börja denna dag och pågår sedan i över två månader!!!
Det förträffligaste sommarväder som tänkas kan och solkvoten fylls med en gång för alla, ovana vid solen som vi är. Tuires besättning vinner naturstigen. Vattentemperaturen stiger från 15 till 22C på tre dygn.

2006-09-02
Kräftskiva på Skepparholmen, 8 båtar Kräftskivan börjar med gemensam lunch som Bengt G bjuder sina vänner på för att fira sin stundande 50-årsdag. Sommarens sista strålande dag och vi sitter på bryggorna framför båtarna. Båtlivet i sin bästa form… Marimbas besättning vinner i Naturstigen och får en marin kryddhylla. Val: Christer Henke avtackas för sina 12 år som ordförande och Johan Hanson väljs till ny ordförande. Leif Selberg klubbmästare och Rose-Marie Castlin som webbredaktör. Årsavgift á kr. 100:- ”återinförs” (har funnits sedan 1998 men varit bortglömd) Leif undersöker alternativ för nästkommande vinterresa, - kan tänkas även på land.

 
2007-02-16--17
Årets vinterutflykt skiljde sig markant från tidigare år då den gick till Mariehamn med Ånedin Line och ”lilla” Birger Jarl som för många är förknippad med en hel del nostalgi från -50-talets mitt då båten var hypermodern. 
De som fick sina hytter i fören blev ”inlåsta” när baren stängdes pga. att passagen dit gick genom just baren som inte fick vara öppen vid kaj i Mariehamn. Man skulle då gå en omväg via olika våningar och en smal brandtrappa men dessa instruktioner överträffade vår fantasi.

Sammanfattningen blir ett stort tack till Leif och Inger Selberg för idén och allt förberedelsearbete, - att det hela var uppskattat ser vi av att deltagarantalet var 19 personer, - den högsta siffran vi någonsin haft vid någon träff!

 2007-06-29--07-01
Årets sommarträff gick av stapeln på Skepparholmen. Beslutet om platsen kom i sista stund pga vädrets makter och som fyra båtar trots alla prognoser ville trotsa.
Under fredagens och lördagens middag bjöds det på sol, om än lite kallt, på kajen. Under lördagens lunch hängde regnet i luften så vi trängde i hop oss i salongen på Mariona II, så nu vet de hur många de kan bjuda in på lunch hädanefter... Söndagsmorgonen bjöd på regn och åter regn så efter våra sena frukostar bröt vi upp från vår ankring.

Vart tog sommaren 2007 egentligen vägen…
vad hände ?
Det började så bra med Veteranbåtsmötet under skärgårdsmässan och våren/sommaren kom med en osannolik värmebölja – tyvärr innan någon var van vid intensiv sol från blå himmel. Sedan var det i princip slut…
Sommarutflykten sammanföll med dagligt regnande och omdirigerades från Fjärdlång till den mera närbelägna Skepparholmen – 4 båtar deltog. För att inte tala om kräftskivan som inföll under något bättre väder men drabbades av de mest osannolika andra hinder så att det till sist bara återstod 2½ båtar och då blev det ny omdirigering, denna gång hem till oss (Pertti och Gun) PÅ LAND!
Och det var ju en trevlig variant det också.

Året var 2008
Vintermötet
 Det blev till sist 14 deltagare som följde med på årets första sjöresa, denna gång med Birka Paradise till Mariehamn. Middagen intogs i andra sittningen varför vi hade gott om tid att installera oss i hytterna och därefter samlas i skybaren högst upp med panoramautsikt föröver och njuta av en välkomstdrink i lugn och ro. Det blev som vanligt en lång rad av kända fyrar som passerades med minnen om vad som under åren förekommit runt dessa. Samtliga före Vaxholm har ingått i någon form av navigationstävlingar eller navigationskursers sk. praktiska pass.

Veteranbåtsmötet
blev som vanligt i Wasahamnen i samband med Skärgårdsmässan sista veckoslutet i maj -08.

Sommarutflykten
i juli gick till en brygga på Ornö där Johan Hanson hade bra kontakter och vi fick en trevlig och välkomnande vistelse.

Kräftskivan
månadsskiftet augusti/september gick till Lillörarna i regn
å rusk men vi hade det trevligt ändå med bl a besök av tassande minktassar på några båtar.